Arkiv för Delårsrapporter

Ekonomisk nyhet: DELÅRSRAPPORT Softronic

JANUARI-SEPTEMBER 2018 Omsättningen ökade med 15,6 % till 544,1 Mkr (470,5 Mkr) EBITDA ökade till 55,1 Mkr (50,4 Mkr) Resultat före skatt ökade med 15,0 % till 49,7 Mkr (43,2 Mkr) Vinstmarginalen före skatt uppgick till 9,1 % (9,2 %) Periodens resultat efter skatt ökade med 13,9 % till 38,6 Mkr (33,9 Mkr) Periodens resultat […]

Ekonomisk nyhet: Fortnox – Starkt andra kvartal med lönsam tillväxt

Koncernens nettoomsättning ökade med 41,0 procent till 89,8 Mkr och rörelseresultatet uppgick till 22,2 Mkr, vilket ger en rörelsemarginal om 24,7 procent. Den genomsnittliga månadsintäkten uppgick till 127 kr per den 30 juni, jämfört med 118 kr samma period föregående år. Under andra kvartalet ökade antalet kunder med 13 000 nya företag till totalt 233 […]

Ekonomisk nyhet: Delårsrapport Vitec

Sammanfattning av perioden januari-juni 2018 Nettoomsättning 465 Mkr (388) Resultat efter finansnetto 48,1 Mkr (54,2) Rörelsemarginal 11,4% (14,9) Vinst per aktie före utspädning 1,29 kr (1,44) Kassaflöde från den löpande verksamheten 119,8 Mkr (134,1) Källa: Vitec. Läs mer >>

Ekonomisk nyhet: Tietos starka tillväxt i Sverige fortsätter

Tietos verksamhet växte med 8 procent i lokala valutor under det andra kvartalet 2018. I Sverige blev motsvarande siffra 14 procent, där uppköpen av svenska bolagen Avega och NSEC samt den starka utvecklingen inom ett flertal affärsområden bidrog till tillväxten. Det framgår av den kvartalsrapport som Tieto publicerade under fredagen den 20 juli 2018. Källa: Tieto. […]

Ekonomisk nyhet: EVRY delårsrapport

EVRY redovisar ett rörelseresultat för andra kvartalet 2018 på 3 286 milj. NOK, jämfört med 3 089 milj. NOK under andra kvartalet 2017. Efter justering för valutaeffekter och förvärv nådde EVRY en organisk tillväxt på 7,5 % i det andra kvartalet 2018. Samtliga affärsområden redovisade en organisk tillväxt under perioden. Källa: EVRY. Läs mer >>

Ekonomisk nyhet: Delårsrapport Softronic

ANDRA KVARTALET 2018 Omsättningen ökade med 19,4 % till  199,4 Mkr (167,0 Mkr) EBITDA ökade till 22,7 Mkr (19,2 Mkr) Resultat före skatt ökade med 22,6 % till 20,6 Mkr (16,8 Mkr) Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,3 % (10,1 %) Periodens resultat efter skatt ökade till 16,1 Mkr (13,1 Mkr) Periodens resultat efter skatt […]

Ekonomisk nyhet: Zalaris growing with customers in new geographies

Zalaris’ Q1/18 revenues reached NOK 186.2 million, a 75% growth compared to Q1/17. Successful go-live of existing customers in Ireland and Germany prove revenue potential in our scalable business model across regions. New contract signed with oil champion Aker BP for HR outsourcing services. Källa: Zalaris. Läs mer >>

Ekonomisk nyhet: Fortnox visar stark inledning på 2018

Fortnox första kvartal 2018 kännetecknades av stark tillväxt. Under första kvartalet ökade nettoomsättningen med 32,6 procent till 81,7 Mkr och rörelseresultatet ökade till 18,8 Mkr, vilket ger en rörelsemarginal om 23 procent. Även den genomsnittliga månadsintäkten per kund ökade. Bakom den gynnsamma utvecklingen ligger Fortnox flexibla plattform för småföretagare och redovisningsbyråer, som både lockar fler […]

Ekonomisk nyhet: Evry visar fortsatt organisk intäktstillväxt

EVRY rapporterar totala intäkter på NOK 3 208 milj. för första kvartalet 2018, en förbättring från NOK 3 177 milj. under första kvartalet 2017. Efter justering för växelvalutaeffekter och förvärv utgör detta en organisk tillväxt på 0,5 % under första kvartalet 2018. Källa: Evry. Läs mer >>

Ekonomisk nyhet: DELÅRSRAPPORT Softronic

FÖRSTA KVARTALET 2018 Omsättningen ökade med 16,5 % till  187,3 Mkr (160,8 Mkr) EBITDA ökade till 20,1 Mkr (14,4 Mkr) Resultat före skatt ökade med 48,8 % till 18,0 Mkr (12,1 Mkr) Vinstmarginalen före skatt ökade till    9,6 % (7,5 %) Periodens resultat efter skatt ökade till 14,0 Mkr (9,5 Mkr) Periodens resultat efter skatt […]