Arkiv för Fastighet

Ny affär: Bostaden AB digitaliserar med hjälp av Vitec

Bostaden har valt Vitec som leverantör av sitt nya fastighetssystem. Programvaran från Vitec är ett led i Bostadens arbete med digitalisering och anpassning till den snabba utvecklingen av tekniska lösningar. Källa: Vitec. Läs mer >>

Ny affär: Kilenkrysset effektiviserar med lösningar från Unit4

Efter en upphandling har bygg- och fastighetsföretagsgruppen Kilenkrysset valt Unit4s affärssystem Unit4 Business World och Unit4 Property Management för ekonomi- och fastighetsförvaltning. Kilenkrysset köper en helhetslösning som kommer att automatisera och digitalisera processerna i Unit4s molnbaserade lösningar. Källa: Unit4. Läs mer >>

Ekonomisk nyhet: Vitec delårsrapport januari – mars 2017

Vinst per aktie upp 33% Sammanfattning av perioden januari-mars 2017· Nettoomsättning 192 Mkr (157)· Resultat efter finansnetto 24,4 Mkr (18,0)· Rörelsemarginal 13,7% (12,4)· Vinst per aktie före utspädning 0,64 kr (0,48)· Kassaflöde från den löpande verksamheten 98,8 Mkr (84,0)· Vitec flyttas till Mid Cap på Nasdaq Stockholm Källa: Vitec. Läs mer >>

Ny affär: Vitec tecknar flerårsavtal med Väsbyhem

Vitec tecknar ett 6-årigt avtal med det kommunala bostadsbolaget AB Väsbyhem avseende leverans av nytt molnbaserat ekonomi- och fastighetssystem. – Efter en noggrann utvärdering föll valet på Vitec. De uppfyller våra högt ställda krav på ett modernt fastighetssystem och kan leverera lösningen som molntjänst, säger Joakim Bysell, förvaltningschef på Väsbyhem. Källa: Vitec. Läs mer >>

Ny affär: Vitec tecknar flerårsavtal med Väsbyhem

Vitec tecknar ett 6-årigt avtal med det kommunala bostadsbolaget AB Väsbyhem avseende leverans av nytt molnbaserat ekonomi- och fastighetssystem. – Efter en noggrann utvärdering föll valet på Vitec. De uppfyller våra högt ställda krav på ett modernt fastighetssystem och kan leverera lösningen som molntjänst, säger Joakim Bysell, förvaltningschef på Väsbyhem. Källa: Vitec. Läs mer >>

Ny affär: Jönköping Bygginvest väljer Vitec

Jönköping Bygginvest är ett bolag som bland annat består av 105 fastigheter, 84 lokaler, 2483 bostadslägenheter och flera hundra garage- och parkeringsplatser. De hyr ut allt från små studentlägenheter till stora paradvåningar. Deras lokalhyresgäster är banker, bibliotek och butiker. De förvaltar och renoverar sina fastigheter med egen personal. Källa: Vitec. Läs mer >>

Ny affär: Skanska väljer Vitec Hyra som molntjänst

Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. De skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik. Verksamheten är uppdelad i fyra grenar: bygg- och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling samt infrastrukturutveckling. Skanska har sedan tidigare Vitec Nyproduktion […]

Ny affär: Tanums Bostäder väljer Vitec

Tanums kommun är en kommun i Västra Götalands län, belägen i de norra delarna av landskapet Bohuslän med Skagerrak i väster. Tanums Bostäder är ett av Tanums kommun helägda bostadsföretag. De erbjuder hyreslägenheter och lokaler i Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka och Östad. Tanums Bostäder har sedan tidigare produkter från Vitec för hyresadministration och teknisk förvaltning. Nu kompletterar […]

Ny affär: Fastighetssnabben väljer Vitec

I över 30 år har Fastighetssnabben förvaltat och utvecklat fastig­heter. De förenar modern teknik med gedigen erfarenhet. Med helhetstänkande och djup kunskap inom drift, förvaltning och ekonomi optimerar de sina kunders fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning. Källa: Vitec. Läs mer >>

Produktnyhet: Unit4 och Egreement ingår samarbete för e-signeringslösningar för fastighetsmarknaden

Affärssystemleverantören Unit4 har under hösten 2016 lanserat ny funktionalitet för elektronisk signering i modulen för Property Management. Lösningen innebär att fastighetskunder kan hantera undertecknande av kontrakt och avtalsdokument i ett digitalt flöde, vilket ger fördelar i form av säkrare kontroll över processen, tidsbesparing och minskad pappershantering. Källa: UNIT4. Läs mer >>

Etiketter: ,

Kategorier: Programnyheter

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Produktnyhet: Unit4 och Egreement ingår samarbete för e-signeringslösningar för fastighetsmarknaden