Tietos verksamhet växte med 8 procent i lokala valutor under det andra kvartalet 2018. I Sverige blev motsvarande siffra 14 procent, där uppköpen av svenska bolagen Avega och NSEC samt den starka utvecklingen inom ett flertal affärsområden bidrog till tillväxten. Det framgår av den kvartalsrapport som Tieto publicerade under fredagen den 20 juli 2018.

Källa: Tieto. Läs mer >>