Arkiv för SaaS

SaaS eller Cloud – vilket gäller…?

Internet har förändrat världen gällande kommunikation och tillgänglighet av information. Från att inledningsvis varit förbehållet universitet och högskola började tekniken under 1990-talet sprida sig även till näringslivet. Inledningsvis som enklare […]

Microsoft på väg in i molnet…

Steve Ballmer mellanlandade i Stockholm för en snabb visit på Kinateatern där han inför en fullsatt sal delgav Microsofts ambitioner gällande molnet och framtidens affärsmodell. Det var bara en tidsfråga […]

Saas som fenomen på väg att explodera

Jag har tidigare hävdat att SaaS som fenomen inte kommer att kunna slå igenom på allvar så länge leverantörerna inte lär sig att utnyttja den teknik som finns för att […]