Ekonomisk nyhet: Delårsrapport Vitec

Sammanfattning av perioden januari-juni 2018

  • Nettoomsättning 465 Mkr (388)
  • Resultat efter finansnetto 48,1 Mkr (54,2)
  • Rörelsemarginal 11,4% (14,9)
  • Vinst per aktie före utspädning 1,29 kr (1,44)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 119,8 Mkr (134,1)

Källa: Vitec. Läs mer >>