Arkiv för implementering

Ny blogg: Rött kort för leverantörer som enbart säljer timmar

Det har under de senaste 20 åren skett en stor förändring av rollen och ansvaret vid implementering av affärssystem. Även om jag vill undvika att generalisera (det finns ju alltid undantag) vågar jag påstå att den genomsnittliga leverantören idag uppvisar väsentligt sämre förmåga och vilja till att fullfölja det ansvar som utlovades under försäljningen av […]

Ny blogg: När projektet hamnar i domstol…

Att majoriteten av alla implementeringsprojekt upplever problem, i mindre eller större skala, är något vi vant oss vid. Det har också visat sig att oavsett hur mycket partnerna förberett sig så inträffar det alltid något som ingen kunnat förutse och som förändringar förutsättningarna för projektet. Vi kan kalla detta för att verkligheten slår till och […]

Ny blogg: Lärdomar från årets bästa affärssystemsprojekt

Titeln Årets bästa affärssystemsprojekt 2015 gick till företaget Medivir och deras leverantör Implema. Detta var första gången HerbertNathan & Co delar ut priset som vi instiftats för att uppmärksamma de bästa affärssystemsimplementeringarna i Sverige och belysa vad som gjorde dem lyckade. Två nominerade bidrag gick till final, där A-hus och Monitor ERP System AB stod bakom […]

Ny blogg: Förändringsledning avgörande för att lyckas med affärssystem

För varje år som går blir våra affärssystem allt större och mer innehållsrika när det gäller funktioner och processtöd. I snitt fördubblas ett affärssystem med 3-10 års frekvens. Den kortare tiden för små unga affärssystem och den längre tiden för de äldre och mer etablerade affärssystemen […] Källa: ERPblogg.se. Läs mer >>