Arkiv för Delårsrapporter

Delårsrapport: Vitec

Sammanfattning av perioden januari-juni 2019 Nettoomsättning 569,8 Mkr (465,2) EBITA 125,3 Mkr (94,7) motsvarande en EBITA marginal om 22,0% (20,4) Rörelseresultat 73,2 Mkr (53,2) motsvarande en rörelsemarginal om 12,8 % (11,4) Resultat efter finansnetto 67,8 Mkr (48,1) Vinst per aktie före utspädning 1,56 kr (1,29) Kassaflöde från den löpande verksamheten 185,4 Mkr (119,8) Källa: Vitec. […]

Ekonomisk nyhet: Delårsrapport Fortnox

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för andra kvartalet 2019 (jämfört med samma period föregående år). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 43,4 procent till 128,8 Mkr (89,8 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 39,9 Mkr (22,2 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 31,0 procent (24,7 procent). Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 34,9 procent (28,7 procent). Resultatet efter skatt uppgick till […]

Ekonomisk nyhet: Delårsrapport Softronic

Januari – juni 2019 Omsättningen uppgick till 375,2 Mkr (386,7 Mkr) EBITDA uppgick till 49,4 Mkr (42,8 Mkr) Resultat före skatt uppgick till 36,9 Mkr (38,6 Mkr) Vinstmarginalen före skatt uppgick till 9,8 % (10,0 %) Periodens resultat efter skatt uppgick till 28,9 Mkr (30,1 Mkr) Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter […]

Ekonomisk nyhet: Tieto – Bokslut

Tieto presenterade idag resultatet för fjärde kvartalet 2018; företaget växte med 5 procent under kvartalet och 7 procent under helåret i lokala valutor. Samtidigt tar Tieto ett stort steg i företagets förnyelse och presenterar en ny strategi med förstärkt fokus på design- och data-ledd innovation och affärsförnyelse för de nordiska kunderna. Tieto förnyar samtidigt sin ledarskapsmodell […]

Ekonomisk nyhet: SoftOne – Bokslut

SoftOne Group hade via moderbolaget SoftOne AB (publ) årsstämma den 24 januari 2019 varvid 2018 års bokslut och årsredovisning fastställdes. Omsättningen ökade under 2018 till 57.3 MSEK och resultatet EBITDA ökade till 3.1 MSEK. SoftOne Group är helt självfinansierat utan lån. Källa: SoftOne. Läs mer >>

Ekonomisk nyhet: Hogia – delårsrapport

För tredje året i rad gör It-företaget Hogia i Stenungsund ”all time high”. Omsättningen ökade till 605 (565) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto blev 36 (34) miljoner kronor. Antalet medarbetare ökade för tionde året i rad med 25 personer och är nu uppe i 675. Men vinstmarginalen på sex procent är för stor tycker Bert-Inge […]

Ekonomisk nyhet: EVRY – delårsrapport

EVRY-koncernen redovisade totala intäkter för det fjärde kvartalet 2018 på 3 413 miljoner NOK, motsvarande en organisk tillväxt på 0,4 %. För helåret 2018 levererade koncernen en organisk tillväxt på 3,0 %, motsvarande en total intäkt på 12 912 miljoner NOK, jämfört med 12 596 miljoner NOK 2017. Det justerade EBITA-resultatet för fjärde kvartalet uppgick […]

Ekonomisk nyhet: Record-breaking growth for Talentsoft

After a very successful 2017, Talentsoft, the European leader in cloud-based talent management and training, increased its new subscriptions by 43% during the first half of 2018. Talentsoft reached the 2,000 customer milestone, hence achieving its growth aspirations both in Europe and globally. Källa: Talentsoft. Läs mer >>

Ekonomisk nyhet: Ännu ett starkt kvartal för Fortnox

Fortnox redovisar ett starkt rörelseresultat för tredje kvartalet om 32,4 Mkr, jämfört med 22,0 Mkr samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade med 37,8 procent och rörelsemarginalen var 33,9 procent. Bakom resultatet ligger en stabil efterfrågan på företagets molnbaserade produkter och en fortsatt god kundtillströmning. Källa: Fortnox. Läs mer >>

Ekonomisk nyhet: EVRY rapporterar ett starkt tredje kvartal i 2018 med en organisk tillväxt på 4 procent och stabil intjäning

EVRY redovisar totala intäkter för tredje kvartalet 2018 på 3 005 miljoner NOK, jämfört med 2 917 miljoner NOK under tredje kvartalet 2017. Efter justering för valutaeffekter och förvärv nådde EVRY en organisk tillväxt på 4,0 % i det tredje kvartalet 2018. Källa: EVRY. Läs mer >>

Etiketter:

Kategorier: Ekonomiska nyheter

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Ekonomisk nyhet: EVRY rapporterar ett starkt tredje kvartal i 2018 med en organisk tillväxt på 4 procent och stabil intjäning