Arkiv för Dokument

Ny affär: Continia integrerar Pagero Online i sina e-Documents-produkter

Pagero inleder ett samarbete med danska Continia Software, en av världens fränsta leverantörer av tilläggsprodukter till Microsoft Dynamics NAV. Samarbetet innebär att Pagero Online integreras direkt i Continia e-Documents, så att Microsoft Dynamics NAV-användare kan hantera sina inkommande och utgående fakturaflöden elektroniskt direkt från affärssystemet. Källa: Pagero. Läs mer >>

Ny affär: Formpipe order på Long-Term Archive från Region Jönköpings län

Formpipe får order avseende Long-Term Archive från Region Jönköpings län. Avtalsperioden gäller för två år, med optioner på ytterligare sex år. Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län ska införa ett regionalt e-arkiv med Long-Term Archive, ett e-arkiv som Region Jönköpings län ska vara värd för. Källa: Formpipe. Läs mer >>

Företagsnyhet: Strömstads kommun väljer Portal Bas

Strömstads kommun väljer Portal bas för W3D3 för en effektiv administration och publicering av e-tjänster och kan därmed öka tillgängligheten för medborgare och medarbetare. Portal Bas är ett verktyg där kunder på egen hand kan publicera plattformsoberoende tjänster som är fullt integrerade mot Formpipes standardprodukter för dokument- och ärendehantering. Källa: Formpipe. Läs mer >>

Ny affär: Enköpings kommun väljer Document Converter

Enköpings kommun väljer Document Converter by Formpipe för att förenkla konvertering av dokument i sin befintliga installation av ECM-produkten W3D3. Document Converter är en heltäckande modul för att konvertera filer från ett stort antal filformat till PDF – direkt via användargränssnitten i Formpipes ECM-produkter för effektiv e-förvaltning. Källa: Formpipe. Läs mer >>

Ny affär: Lidköpings kommun väljer Meetings

Lidköpings kommun väljer Meetings by Formpipe för att etablera papperslösa möten och digital distribution av dokument och handlingar. Meetings är en app för digital och automatiserad hantering av kallelser, dokumentation samt protokoll till läsplattor. Meetings är fullt integrerad med produkterna W3D3 och Platina. Källa: Formpipe. Läs mer >>

Ekonomisk nyhet: Formpipe delårsrapport, januari – september 2015

Perioden 1 juli – 30 september 2015 Nettoomsättning 88,1 Mkr (81,9 Mkr) Systemintäkter 57,8 Mkr (51,1 Mkr) EBITDA 19,3 Mkr (17,5 Mkr) EBITDA-marginal 21,9 % (21,3 %) EBIT 2,7 Mkr (5,3 Mkr) Rörelseresultatet belastas med poster av engångskaraktär uppgående till 3,5 Mkr (0,7 Mkr) Resultat efter skatt 1,8 Mkr (2,0 Mkr) Resultat per aktie före […]

Företagsnyhet: Softronic förvärvar Dokumentkompetens AB

Dokumentkompetens är ett outsourcingbolag i Östersund och Solna som specialiserat sig att effektivisera sina kunders arbetsflöden exempelvis skanning, ocr-tolkning och verifiering. De tidigare ägarna till Dokumentkompetens har nyligen delat upp bolaget så att samtliga tjänster och kunder inom försäkringsbranschen flyttas till ett nytt bolag Adminsure AB. Denna verksamhet ingår inte i förvärvet. Återstående verksamhet som […]