Ekonomisk nyhet: Delårsrapport Softronic

ANDRA KVARTALET 2018

  • Omsättningen ökade med 19,4 % till  199,4 Mkr (167,0 Mkr)
  • EBITDA ökade till 22,7 Mkr (19,2 Mkr)
  • Resultat före skatt ökade med 22,6 % till 20,6 Mkr (16,8 Mkr)
  • Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,3 % (10,1 %)
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 16,1 Mkr (13,1 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,31 kr (0,25 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,9 Mkr (10,3 Mkr)

Källa: Softronic. Läs mer >>