Ekonomisk nyhet: Evry visar fortsatt organisk intäktstillväxt

EVRY rapporterar totala intäkter på NOK 3 208 milj. för första kvartalet 2018, en förbättring från NOK 3 177 milj. under första kvartalet 2017. Efter justering för växelvalutaeffekter och förvärv utgör detta en organisk tillväxt på 0,5 % under första kvartalet 2018.

Källa: Evry. Läs mer >>