Ekonomisk nyhet: EVRY delårsrapport

EVRY redovisar ett rörelseresultat för andra kvartalet 2018 på 3 286 milj. NOK, jämfört med 3 089 milj. NOK under andra kvartalet 2017. Efter justering för valutaeffekter och förvärv nådde EVRY en organisk tillväxt på 7,5 % i det andra kvartalet 2018. Samtliga affärsområden redovisade en organisk tillväxt under perioden.

Källa: EVRY. Läs mer >>