Ny affär: Enköpings kommun väljer Document Converter

Enköpings kommun väljer Document Converter by Formpipe för att förenkla konvertering av dokument i sin befintliga installation av ECM-produkten W3D3. Document Converter är en heltäckande modul för att konvertera filer från ett stort antal filformat till PDF – direkt via användargränssnitten i Formpipes ECM-produkter för effektiv e-förvaltning.

Källa: Formpipe. Läs mer >>