Ny affär: Formpipe order på Long-Term Archive från Region Jönköpings län

Formpipe får order avseende Long-Term Archive från Region Jönköpings län. Avtalsperioden gäller för två år, med optioner på ytterligare sex år.

Kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län ska införa ett regionalt e-arkiv med Long-Term Archive, ett e-arkiv som Region Jönköpings län ska vara värd för.

Källa: Formpipe. Läs mer >>