Arkiv för Dokument

Ekonomisk nyhet: Formpipe delårsrapport, januari – september 2015

Perioden 1 juli – 30 september 2015 Nettoomsättning 88,1 Mkr (81,9 Mkr) Systemintäkter 57,8 Mkr (51,1 Mkr) EBITDA 19,3 Mkr (17,5 Mkr) EBITDA-marginal 21,9 % (21,3 %) EBIT 2,7 Mkr (5,3 Mkr) Rörelseresultatet belastas med poster av engångskaraktär uppgående till 3,5 Mkr (0,7 Mkr) Resultat efter skatt 1,8 Mkr (2,0 Mkr) Resultat per aktie före […]

Företagsnyhet: Softronic förvärvar Dokumentkompetens AB

Dokumentkompetens är ett outsourcingbolag i Östersund och Solna som specialiserat sig att effektivisera sina kunders arbetsflöden exempelvis skanning, ocr-tolkning och verifiering. De tidigare ägarna till Dokumentkompetens har nyligen delat upp bolaget så att samtliga tjänster och kunder inom försäkringsbranschen flyttas till ett nytt bolag Adminsure AB. Denna verksamhet ingår inte i förvärvet. Återstående verksamhet som […]

Ny affär: Tyresö kommun väljer Document Converter

Tyresö kommun väljer Document Converter by Formpipe för att förenkla konvertering av dokument i sin befintliga installation av ECM-produkten W3D3. Document Converter är en heltäckande modul för att konvertera filer från ett stort antal filformat till PDF – direkt via användargränssnitten i Formpipes ECM-produkter för effektiv e-förvaltning. Källa: Formpipe. Läs mer >>

Ny affär: Region Jönköping väljer e-arkiv från Formpipe

Region Jönköping väljer Long-Term Archive för genomförande av ett kortare så kallat ”Proof of Concept”, pilotprojekt. Projektet Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län kommer att driva pilotprojektet med syfte att senare genomföra ett avrop via SKI’s ramavtal, E-arkiv. Källa: Formpipe. Läs mer >>

Ny affär: Formpipe får amerikansk life science-order värd 1,2 Mkr

Formpipe får order gällande en Enterprise Compliance Platform från ett amerikanskt life science-bolag för att effektivisera och underlätta deras kvalitets- och produktdokumentation. Det totala ordervärdet uppgår till 1,2 Mkr över en treårsperiod. Källa: Formpipe. Läs mer >>

Ny affär: Vellinge kommun väljer Meetings och Document Converter

Vellinge kommun väljer Meetings by Formpipe för att etablera papperslösa nämndsmöten och digital distribution av dokument och handlingar. Meetings är en app för digital och automatiserad hantering av kallelser, dokumentation samt protokoll till läsplattor. Meetings är fullt integrerad med produkterna W3D3 och Platina. Källa: Formpipe. Läs mer >>

Etiketter: ,

Kategorier: Nya affärer

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Ny affär: Vellinge kommun väljer Meetings och Document Converter

Ny affär: Göteborgs stad Färdtjänst väljer Document Converter

Göteborgs stad Färdtjänst väljer Document Converter by Formpipe för att förenkla konvertering av dokument i sin befintliga installation av ECM-produkten Platina. Document Converter är en heltäckande modul för att konvertera filer från ett stort antal filformat till PDF – direkt i användargränssnitten i Formpipes ECM-produkter för effektiv e-förvaltning. Källa: Formpipe. Läs mer >>

Ny affär: EVRY effektiviserar dokument- och ärendehanteringen för Ulricehamns kommun

EVRY har tecknat ett nytt flerårigt avtal om leverans av ephorte, ett digitalt system för dokument- och ärendehantering. Den nya lösningen syftar till att förbättra ärendeprocessen och insynen i kommunens arbete samt ersätta verksamhetens diarium. För Ulricehamns kommun är införandet också en viktig del i arbetet med att främja den demokratiska processen samtidigt som den […]

Etiketter: , ,

Kategorier: Nya affärer

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Ny affär: EVRY effektiviserar dokument- och ärendehanteringen för Ulricehamns kommun