Ny affär: Formpipe får order från Furesø Kommun värd 3,6 Mkr

Den danska kommunen Furesø har skrivit avtal med Formpipe gällande ECM-produkten Acadre som tjänst, det totala ordervärdet uppgår till 3,6 Mkr och intäkterna periodiseras över avtalsperioden om fyra år.

Källa: Formpipe. Läs mer >>