Företagsnyhet: Strömstads kommun väljer Portal Bas

Strömstads kommun väljer Portal bas för W3D3 för en effektiv administration och publicering av e-tjänster och kan därmed öka tillgängligheten för medborgare och medarbetare. Portal Bas är ett verktyg där kunder på egen hand kan publicera plattformsoberoende tjänster som är fullt integrerade mot Formpipes standardprodukter för dokument- och ärendehantering.

Källa: Formpipe. Läs mer >>