Ny affär: Order på Long-Term Archive från Chalmers

Formpipe får order avseende Long-Term Archive från Chalmers tekniska högskola. Avtalsperioden gäller för tre år, med optioner på ytterligare fyra år.

Källa: Formpipe. Läs mer >>