Företagsnyhet: Softronic förvärvar Dokumentkompetens AB

Dokumentkompetens är ett outsourcingbolag i Östersund och Solna som specialiserat sig att effektivisera sina kunders arbetsflöden exempelvis skanning, ocr-tolkning och verifiering.

De tidigare ägarna till Dokumentkompetens har nyligen delat upp bolaget så att samtliga tjänster och kunder inom försäkringsbranschen flyttas till ett nytt bolag Adminsure AB. Denna verksamhet ingår inte i förvärvet.

Återstående verksamhet som förvärvas omfattar 15 anställda motsvarande cirka 10 årsanställda. Omsättningen är cirka 8 miljoner SEK.

Källa: Softronic. Läs mer >>