Ny affär: Region Jönköping väljer e-arkiv från Formpipe

Region Jönköping väljer Long-Term Archive för genomförande av ett kortare så kallat ”Proof of Concept”, pilotprojekt. Projektet Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län kommer att driva pilotprojektet med syfte att senare genomföra ett avrop via SKI’s ramavtal, E-arkiv.

Källa: Formpipe. Läs mer >>