Ny affär: Fem kommuner väljer e-arkiv som molntjänst från Formpipe

Formpipe får tilldelningsbeslut från fem kommuner i Stockholm gällande Long-Term Archive. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 22 Mkr över en åttaårsperiod.

Källa: Formpipe. Läs mer >>