Ekonomisk nyhet: Delårsrapport Fortnox

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för andra kvartalet 2019 (jämfört med samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 43,4 procent till 128,8 Mkr (89,8 Mkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till 39,9 Mkr (22,2 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 31,0 procent (24,7 procent).
  • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 34,9 procent (28,7 procent).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 31,2 Mkr (16,7 Mkr).
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,52 kr (0,28 kr).

Källa: Fortnox. Läs mer >>