Microsoft på väg in i molnet…

Blogghuvud

Steve Ballmer mellanlandade i Stockholm för en snabb visit på Kinateatern där han inför en fullsatt sal delgav Microsofts ambitioner gällande molnet och framtidens affärsmodell. Det var bara en tidsfråga innan Microsoft samlat sina styrkor för att agera på den nya trenden SaaS och givetvis sker lanseringen med vinklingen att Microsoft är branschledande inom även detta område.

Man kan ha delade åsikter om Microsofts position när det gäller SaaS men samtidigt får man ge dem en eloge för att de alltid agerar med full kraft när de ger sig in på ett nytt område. Som svensk blir man alltid lika road när man tar deltar på presentationer av en amerikansk säljare. Det råder ingen blygsamhet och som åhörare är det tänkt att man skall lämna evenemanget med full övertygelse om presentatörens visioner.

Givetvis har Microsoft goda möjligheter att bli en ledande aktör inom SaaS. Det finns få företag som har samma ekonomiska styrka och uthållighet som Microsoft. Dessutom har Microsoft ett stadigt tag om marknaden för kontorsapplikationer och är sedan några år tillbaka även en tung spelare inom branschen för affärssystem. Sett till det stora antalet kunder som Microsoft har inom kundsegmentet små och medelstora företag så är det egentligen svårt för Microsoft att misslyckas med sin satsning inom molnet.

Med Microsofts inträde på molnets arena har bollen definitivt satts i rörelse. Tillväxten inom SaaS som redan tidigare var hög kommer nu att öka ännu snabbare. Tidigare prognoser pekade på att försäljningen av traditionella pc-klienter kommer att upphöra inom 7-10 år. Nu är istället frågan om det dröjer längre än 5-7 år. Kanske har vi innan 2020 nått ett samhälle där det personliga skrivbordet helt har ersatts av en internetbaserad molnlösning. Följdfrågan blir då hur persondatorns utveckling kommer att se ut. Finns det behov av intelligenta persondatorer om majoriteten av alla applikationer distribueras via molnet?

Det är svårt att helt förutså hur det kommer att se ut om 10 år. Vid en snabb återblick till vad som förändrats och utvecklats under de senaste 10 åren blir man imponerad över hur fort allt förändrats. Med samma takt kommer förändringarna att gå ännu snabbare framöver. En sak är dock säker – molnet har kommit för att stanna och vi har bara sett början på hur detta kommer att förändra vårt sätt att arbeta med datorer.