Arkiv för LOU

Lagen om fientlig upphandling?

För att öka konkurrensen och säkerställa en rättvis bedömning vid upphandling av varor och tjänster inom den offentliga sektorn skapades för ett antal år sedan den allmänt kända Lagen om offentlig upphandling(LOU). Grundtankarna bakom lagens tillkommande är kloka och säkerligen har det för många myndigheter och kommuner lett till att priserna reducerats jämfört med vad som vore fallet […]