Ny affär: PantaMera effektiviserar med nytt affärssystem från Unit4

Efter en upphandling har Returpack, mer känt som Pantamera, valt affärssystemet Unit4 Business World. Det nya systemet gör det möjligt att automatisera och digitalisera ekonomiprocesserna och på så sätt frigöra tid för ekonomifunktionen att stödja övriga i organisationen med ekonomiuppföljning och inköp. Källa: Unit4. Läs mer >>

Ny affär: Finska Posten väljer Tieto som IT-partner för att tillhandahålla datacenter- och molnlösningar

Finska Posti och Tieto har inlett ett partnerskap som innefattar datacenter- och molnlösningar, i syfte att modernisera Postis IT-infrastruktur. För att möta de förändrade förutsättningarna i branschen fokuserar Posti på att förbättra både kvaliteten och kundupplevelsen. Källa: Tieto. Läs mer >>

Produktnyhet: Gigyas lösningar från SAP hjälper företag att skydda kundinformation och bygga förtroenden

SAP lanserar nu tre helt nya lösningar för företag som vill kunna samla in kunddata och samtidigt uppfylla de nya GDPR-kraven. Produkterna är tillgängliga i dag och kan användas separat eller som en paketlösning. Lanseringen är ett resultat av köpet av Gigya som gjordes för bara fyra månader sedan. Källa: SAP. Läs mer >>

Ekonomisk nyhet: Softronic BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

HELÅRET 2017 – BÄST GENOM TIDERNA Omsättningen ökade med 6,9 % till 657,0 Mkr (614,7 Mkr) Antalet anställda har under perioden ökat med 6,2 % från 432 till 459 EBITDA ökade till 75,5 Mkr (50,0 Mkr) Resultat före skatt ökade med 58,8 % till 67,0 Mkr (42,2 Mkr) Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,2 % […]

Ekonomisk nyhet: Vitec – Fortsatt tillväxt, ökad vinst och stärkt kassaflöde

Sammanfattning av perioden januari-december 2017 Nettoomsättning 855 Mkr (675) Resultat efter finansnetto 98,1 Mkr (81,9) Rörelsemarginal 12,5 % (13,1) Vinst per aktie före utspädning 2,70 kr (2,27) Kassaflöde från den löpande verksamheten 187,6 Mkr (158,5) Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1,10 kr/aktie (1,00) Källa: Vitec. Läs mer >>

Etiketter:

Kategorier: Ekonomiska nyheter

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Ekonomisk nyhet: Vitec – Fortsatt tillväxt, ökad vinst och stärkt kassaflöde

Ny affär: Akademiska Hus väljer Hypergene för sin verksamhetsstyrning

Efter en upphandling har Akademiska Hus valt Hypergene som systemstöd för verksamhetsstyrning på alla nivåer i organisationen – från affärsplanering och verksamhetsplanering till budget och prognos, uppföljning och analys samt rapportering. Källa: Hypergene. Läs mer >>

Etiketter: ,

Kategorier: Nya affärer

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Ny affär: Akademiska Hus väljer Hypergene för sin verksamhetsstyrning

Ny affär: Lekia AB – Sveriges största leksakskedja – väljer Jeeves ERP

Lekia genomgår just nu en kraftig expansion och den främsta tillväxtmarknaden är Norge, där man de närmsta åren kommer att utöka antalet butiker markant. Det är bland annat Lekias expansiva tillväxt i Norge som har lett fram till behovet av ett nytt affärssystem. Detta i kombination med att man vuxit ur det centralt använda systemstödet, […]

Etiketter: ,

Kategorier: Nya affärer

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Ny affär: Lekia AB – Sveriges största leksakskedja – väljer Jeeves ERP

Ekonomisk nyhet: Fortnox årsresultat överträffar förra årets rekordresultat

Fortnox verksamhet präglades under 2017 av en fortsatt hög kundtillväxt samtidigt som intäkten per kund ökade. Jämfört med föregående år växte antalet kunder med 31 procent och koncernens omsättning ökade med 43,8 procent till 272,3 Mkr. Rörelseresultatet ökade med 20,8 Mkr till 62,7 Mkr vilket innebär en rörelsemarginal på 23 procent (22,1 procent). Företaget överträffar […]