Ny affär: Stampen Media väljer Unit4 Prevero för sin verksamhetsstyrning

Stampen Media har bytt ut sitt befintliga system för budget, planering och rapportering till Unit4 Prevero som kan hantera deras budgetprocess med rullande prognoser.

Källa: Unit4. Läs mer >>