Arkiv för Upphandling

Ny blogg: Undvik att köpa grisen i säcken

Att utvärdera och upphandla nytt affärssystem har de senaste 10 åren blivit både lättare och svårare. Samtidigt som dagens affärssystem blivit oerhört funktionsrika och kan erbjuda ett väldigt brett utbud av basfunktioner har kundernas kravbild växlat från funktionskrav till process- och branschkrav. Detta innebär att även om affärssystemet har en viss grunduppsättning av funktioner så […]

Ny blogg: Öka livslängden på affärssystemet

Den traditionella modellen har varit att man upphandlar och byter affärssystem med ca 10-12 års mellanrum. Stora resurser läggs på såväl upphandlingen som införandet där man frigör personal från flera delar av verksamheten för att medverka i processutveckling, uppsättning och utbildning av systemet. Väl framme vid genomförd driftstart är organisationen ganska sliten och plågad […] […]

Ny blogg: Naiv tro på avtalet som säkerhet

När man skriver under ett avtal om ett nytt affärssystem finns det endast en sak man med 100 % säkerhet vet, och det är att leveransen inte kommer att motsvara det man själv tror att avtalet omfattar. Att tro något annat är naivt och till och med dumt. Avtalet är ingen säkerhet för en trygg […]

Ny blogg: Leveransspecifikation viktigare än kravspecifikation

Den främsta orsaken till att många implementeringsprojekt leder till problem och missnöje är att kunden och leverantören har helt olika målbilder av vad som egentligen har avtalats. Oftast har kunden, antingen på egen hand eller med stöd av en konsult, utarbetat en relativt omfattande kravspecifikation som utvisar alla de krav och förväntningar som finns på […]

Etiketter: , ,

Kategorier: Bloggen

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Ny blogg: Leveransspecifikation viktigare än kravspecifikation

Ny blogg: Affärssystemet – hot eller möjlighet?

Det är få saker inom ett företag som väcker så mycket känslor som när man börjar diskutera affärssystemet. Nästan alla organisationer, såväl inom privat som offentlig verksamhet, har någon gång kämpat sig igenom ett systembyte och de problem och utmaningar som ofta drabbar dessa projekt […] Källa: ERPblogg.se. Läs mer >>

Ny blogg: Att slå i en spik med en gräsklippare

Trots att marknaden kontinuerligt förändras och utvecklas konstaterar jag att de flesta företag och organisationer ännu upphandlar nya system på samma sätt som för 15-20 år sedan. Man gör en översyn av sin verksamhet och lägger stort fokus på att bygga en upp kravspecifikation som täcker alla de behov som identifierats vid kartläggningen […] Källa: […]

Ny blogg: Välj leverantör – inte system!

Jag konstaterar efter en ovetenskaplig summering och tillbakablick på genomförda installationer av affärssystem från de senaste 10-15 åren att det går att utläsa ett tydligt mönster när det gäller orsaker till problem. Man kan med lätthet skriva spaltmeter med synpunkter och anmärkningar på kundens ansvar och roll under installationerna men jag tänkte i denna blogg […]

Ny blogg av Henrik Frimodig: Hästhandlare, Bilskojare, Affärssystemssäljare

Att använda begrepp som hästhandlare eller bilskojare har blivit skällsord som symboliserar någon som är beredd att göra nästan vad som helst för att försköna och sälja sin häst eller bil, inklusive att lura köparen. Detta har lett till att tilliten mellan köpare och säljare ofta är låg och att köparna använder mycket tid och […]

Etiketter: , ,

Kategorier: Bloggen

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Ny blogg av Henrik Frimodig: Hästhandlare, Bilskojare, Affärssystemssäljare

Ny blogg av Bertil Ågren: Flaskhalsar inom offentlig sektor

Inom tillverkningsindustrin brukar man prata om ”flaskhalsar” när det uppstår brist på insatsmaterial, när en viktig maskin går sönder eller vid sjukfrånvaro bland personalen. Frågan är om vi inte börjar se flaskhalsar även i projekten som drivs av leverantörerna av affärssystem. Min utgångspunkt är den offentliga sidan där jag är involverad i ett flertal upphandlingar och […]

Ny blogg: Affärssystemets DNA – viktigt att förstå

Till det yttre är många affärssystem väldigt lika varandra. Om man sätter samman en kravspecifikation och därefter gör en utvärdering så visar resultatet väldigt ofta att ett flertal affärssystem erbjuder nästan samtliga funktioner som kunden efterfrågar. Detsamma gäller om man sätter samman processkartor och verifierar vilka flöden som inkluderas i affärssystemen. Så, utifrån denna grund […]