Ny blogg: Välj leverantör – inte system!

Blogghuvud

Jag konstaterar efter en ovetenskaplig summering och tillbakablick på genomförda installationer av affärssystem från de senaste 10-15 åren att det går att utläsa ett tydligt mönster när det gäller orsaker till problem. Man kan med lätthet skriva spaltmeter med synpunkter och anmärkningar på kundens ansvar och roll under installationerna men jag tänkte i denna blogg bortse från […]

Källa: ERPblogg.se Läs mer >>