Ny affär: Lindalens Omsorg AB växer och behöver TimeWave

Lindalens Omsorg AB stärker upp med TimeWave för att hantera sin expansion inom städbranschen. De vänder sig mot företag såväl som privatpersoner. Lindalens ser sitt behov av ordning och reda i sin administration, som de vill hantera digitalt online. Allt från bokning och schemaläggning, schemavisning och tidrapportering i de anställdas mobiler, automatiserad fakturering och ruthantering. TimeWave ger också underlag till lönehantering och bokföring, förutom statistik för verksamhetsstyrning och rapporter för uppföljning.

Källa: Timewave. Läs mer >>