Ny affär: Tekniska verken väljer Antura Projects som projektverktyg

Tekniska verken ägs av Linköpings kommun och koncernen är en av regionens största företagsgrupperingar. Verksamhet bedrivs inom ett flertal områden relaterade till energi; tjänster såsom elnät, belysning, vatten och fjärrvärme nyttjas i vardagen av 240 000 privat- och företagskunder. Den omfattande projektverksamheten samt behovet av att samla alla projektmedlemmar kring ett system föranledde beslutet att införa ett projektvertyg. Till följd av detta avopades Antura Projects via ramavtal.

Källa: Antura. Läs mer >>