AI revolutionerar HR

AI revolutionerar HR

Nu kan självlärande robotar ta över tidsödande rekryteringsprocesser och frigöra tid för HR-personal att syssla med annat.

 

En del ser begreppet AI, artificiell intelligens, som ett hot, andra ser bara möjligheter. Vi vet att arbetsuppgifter kommer att försvinna, men vad kommer i stället?
Inom flera verksamhetsområden, till exempel HR, är det redan nu uppenbart att AI leder till ett ännu större fokus på värdeskapande uppgifter, när tidigare monotona och tidskrävande moment helt kan elimineras. En väsentlig del av den arbetstid som HR-avdelningen lagt på att söka och analysera rätt information kan framöver i stället överlåtas och utföras
via AI.

 

Inom det specifika verksamhetsområdet rekrytering ser vi redan i dag stora förändringar. Inte minst fördelarna av att inför en rekryteringsprocess kunna analysera den data som finns tillgänglig om den egna organisationen. Detta för att först skapa en förståelse för tidigare lyckade eller mindre lyckade rekryteringar, se hur talangernas profiler ser ut samt få information om andra organisatoriska svagheter som skall beaktas.
I stället för att HR-personalen manuellt går igenom hundratals ansökningar under en rekrytering och sorterar fram de mest kvalificerade kandidaterna, överlåts nu alltmer av ansökningsprocessen till självlärande robotar som utför processen. Med teknikens hjälp går det fort att sortera fram de mest kvalificerade kandidaterna vilket innebär att personalen kan utöka sökområdet mycket mer än tidigare.
Som ett exempel kan nämnas Linkedin som på kort tid blivit en innehållsrik plattform för att söka och finna rätt profiler med hjälp av AI. Samtidigt har också den traditionella rekryterings-processen förändrats och möjligheterna för kandidater att ”exponera sig” via källor som Linkedin har väsentligen ökat de senaste åren. Detta tack vare ny teknik och tillgängligheten av information via internet.

 

När allt mindre tid behöver läggas på att utföra monotona, repetitiva och tidskrävande arbetsuppgifter frigörs tid som kan omvandlas till att prioritera dialog och mötet med de kandidater som är mest intressanta för tjänsten. På så vis minskas innehållet av icke kvalitativ tid till förmån för ökning av verkligt värdeskapande HR.

 

Text: Charlotte Birgander
Artikeln publicerades i tidningen för Moderna Affärssystem 2018.

Kategorier: Bloggen, Uncategorized

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för AI revolutionerar HR