En marknad som kokar

En marknad som kokar

Det händer mycket på marknaden för affärssystem! Nya aktörer kommer ständigt fram och molnbaserade system är på väg att bli riktiga konkurrenter till de äldre varianterna.

 

På den svenska marknaden finns i dag cirka 80 applikationer som mer eller mindre kan klassificeras som affärssystem, då de erbjuder ett helintegrerat paket som inkluderar ekonomi och ett flertal andra funktionsområden. Till detta ska läggas att många applikationer säljs och distribueras via nätverk av återförsäljare. Därmed är det totalt sett flera hundra aktörer som slåss om kundernas uppmärksamhet. Om man ställer det i relation till vilket litet land vi är, internationellt sett, när det gäller antal företag och storleken på våra företag, visar det sig att Sverige har en exceptionellt svår konkurrenssituation.

 

Till ovan ska läggas att vi ännu har ett konstant inflöde av nya applikationer och nya återförsäljare som söker etablering i Sverige. Några exempel på affärssystem som introducerats i Sverige de senaste två, tre åren är Sage X3, SAP Business ByDesign, Rootstock, Monitor G5, Cloudoffice och Bokio. Även när det gäller partners och återförsäljare har intensiteten ökat markant de senaste åren. På relativt kort tid har ett flertal internationella återförsäljare tagit steget in i Sverige med ambitionen att växa fort och skaffa en väsentlig marknadsandel. Samtidigt ser vi att många befintliga återförsäljare väljer att bredda sitt utbud till att omfatta flera affärssystem, från att tidigare ha varit lojala mot enbart ett enda affärssystem. I grunden handlar det om att återförsäljarna via breddning av sitt utbud ska garantera sig en plats i många fler upphand- lingar, jämfört med att enbart kunna erbjuda ett affärssystem. Sammantaget ger situationen bilden av en marknad som just nu kokar.

En intressant aspekt är att ungefär hälften av de affärssystem som i dag är aktiva i Sverige har sitt ursprung från 1970–1990 och därmed, till stor del, bygger på äldre teknik. De erbjuder omfattande funktionalitet men nackdelen är att det är en stor kodbas som behöver underhållas och moderniseras för att kunna dra fördel av den tekniska utvecklingen inom webbläsare, kommunikation, säkerhet och mycket annat.

 

Tidigare sågs inte de nya molnbaserade affärssystemen som något hot mot de äldre applikationerna som erbjöd mer funktionalitet. Men efter några års konstant utveckling ser vi att de molnbaserade affärssystemen börjar komma ikapp och att kunderna inte längre ser funktionalitet som den viktigaste parametern i sin upphandling. I stället vill man ta steget in i den moderna världen och söker en plattform som erbjuder en mångfald av molnbaserade tilläggstjänster. På detta sätt har de molnbaserade systemen definitivt börjat hota de traditionella leverantörerna och denna konkurrens kommer att bli allt svårare framåt.

 

Text: Jonas Andersson
Artikel publicerades i tidningen för Moderna Affärssystem 2018.