Ny affär: PantaMera effektiviserar med nytt affärssystem från Unit4

Efter en upphandling har Returpack, mer känt som Pantamera, valt affärssystemet Unit4 Business World. Det nya systemet gör det möjligt att automatisera och digitalisera ekonomiprocesserna och på så sätt frigöra tid för ekonomifunktionen att stödja övriga i organisationen med ekonomiuppföljning och inköp.

Källa: Unit4. Läs mer >>