Ekonomisk nyhet: Softronic BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

HELÅRET 2017 – BÄST GENOM TIDERNA

  • Omsättningen ökade med 6,9 % till 657,0 Mkr (614,7 Mkr)
  • Antalet anställda har under perioden ökat med 6,2 % från 432 till 459
  • EBITDA ökade till 75,5 Mkr (50,0 Mkr)
  • Resultat före skatt ökade med 58,8 % till 67,0 Mkr (42,2 Mkr)
  • Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,2 % (6,9 %)
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 51,8 Mkr (33,0 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,98 kr (0,63 kr)
  • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 111 Mkr
  • Soliditeten uppgick till 67 % (65 %)
  • Styrelsen föreslår en utdelning med 0,75 kr per aktie (0,50 kr)

Källa: Softronic: Läs mer >>