Ekonomisk nyhet: Vitec – Fortsatt tillväxt, ökad vinst och stärkt kassaflöde

Sammanfattning av perioden januari-december 2017

  • Nettoomsättning 855 Mkr (675)
  • Resultat efter finansnetto 98,1 Mkr (81,9)
  • Rörelsemarginal 12,5 % (13,1)
  • Vinst per aktie före utspädning 2,70 kr (2,27)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 187,6 Mkr (158,5)
  • Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1,10 kr/aktie (1,00)

Källa: Vitec. Läs mer >>

Etiketter:

Kategorier: Ekonomiska nyheter

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Ekonomisk nyhet: Vitec – Fortsatt tillväxt, ökad vinst och stärkt kassaflöde