Ny affär: Siljan Wood Products väljer Garp

Siljan, ett bolag med kärnverksamheten i Mellansveriges skogsbygder, har sedan 1897 arbetat med bruk och förädling av träråvara. Verksamheten handlar om att sköta skog på bästa sätt och sedan förädla timmer till högkvalitativa produkter. Nyligen valde de att investera i affärssystemet Garp som stöd till sin verksamhet.

Källa: Jeeves. Läs mer >>