Ny affär: Gävle kommun väljer Meetings Plus

Gävle kommun väljer Meetings Plus för digitaliserad möteshantering. Meetings Plus är en plattformsoberoende applikation för hantering och publicering av mötes- och beslutsdokument ut till medborgare och ledamöter. Produkten gynnar den demokratiska processen genom att öka tillgängligheten för ledamöter och ger medborgaren verktyg för att få bättre insyn kring ärenden och beslut som fattas i det offentliga Sverige.

Källa: Formpipe. Läs mer >>