Ekonomisk nyhet: Starkt tredje kvartal och fortsatt stor marknadspotential för Fortnox

Under tredje kvartalet ökade Fortnox omsättning med 41,6 procent till 69,4 Mkr. Rörelseresultatet steg med drygt sex miljoner till 22 Mkr jämfört med samma period förra året. Det är det bästa resultatet hittills i företagets historia och motsvarar en rörelsemarginal på 31,7 procent. Under perioden växte kundstocken med 9 000 nya kunder till totalt 191 000 kunder, vilket är en ökning med 34 procent jämfört med samma period förra året.

Källa: Fortnox. Läs mer >>