Ekonomisk nyhet: Delårsrapport Softronic

TREDJE KVARTALET 2017

  • Omsättningen ökade med 11 % till 142,7 Mkr (128,6 Mkr)
  • EBITDA ökade till 16,8 Mkr (11,1 Mkr)
  • Resultat före skatt ökade med 59 % till 14,3 Mkr (9,0 Mkr)
  • Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,0 % (7,0 %)
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 11,3 Mkr (7,1 Mkr)
  • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,21 kr (0,13 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,0 Mkr (15,4 Mkr)

Källa: Softronic. Läs mer >>