Ny affär: Västerås Stad väljer Hypergene

Efter en upphandling har Västerås stad valt ett komplett beslutsstöd från Hypergene. Lösningen ska effektivisera och förbättra kvaliteten inom stadens planering, uppföljning och analys. Initialt blir 1 000 chefer och medarbetare användare i det nya beslutsstödet.

Källa: Hypergene. Läs mer >>