Ny affär: Einar Mattsson väljer INSIKT

Trimma levererar beslutsstödsystemet INSIKT till fastighetsbolaget Einar Mattsson efter en upphandlingsprocess med flertalet leverantörer. INSIKT syftar till att effektivisera företags verksamhetsstyrning, förbättra och spara tid i planeringsprocesserna för budget, prognos och projekt. Tid som sparas med INSIKT kan exempelvis läggas på kvalitetssäkring och analys. Lösningen som Einar Mattson valt omfattar INSIKT Analys, INSIKT Planering, INSIKT Projekt och integrationer kommer göras mot flertalet underliggande verksamhetssystem.

Källa: TRIMMA. Läs mer >>