Ny affär: Vellinge kommun väljer Unit4

Efter en upphandling har Vellinge kommun valt ekonomisystemet Unit4 Business World On! för att effektivisera sin verksamhet och hantering av kommunens ekonomi. Det nya ekonomisystemet kommer att ge kommunen bättre möjligheter att optimera hanteringen av sina finanser i samband med en ständigt föränderlig demografi och kommande investeringar.

Källa: Unit4. Läs mer >>