Ny affär: Topas Vatten Service effektiviserar med Molndrift

Topas Vatten Service är en komplett systemleverantör av avloppslösningar. Verksamheten har sedan starten för 15 år sedan haft en stor tillväxt och behov av en förnyad affärssystemslösning har uppstått i takt med den. Valet föll på en förnyad version av Jeeves med drift i molnet.

Källa: Jeeves. Läs mer >>