Företagsnyhet: Fortnox förvärvar resterande aktier i dotterbolaget Nox Finans AB

Fortnox Aktiebolag (publ) (”Fortnox” eller ”Bolaget”) har förvärvat de resterande 190 498 aktierna, motsvarande totalt 7,6 procent, i dotterbolaget Nox Finans AB (”Nox Finans”) från minoritetsaktieägarna MVSC Holding Sweden AB och Print It i Tingsryd AB.

Källa: Fortnox. Läs mer >>