Företagsnyhet: Stretch – Microsoft Gold Partner

Sedan 2010 har Stretch varit partner med Microsoft och levererat kundspecifika lösningar baserat på Microsofts teknologi.  Nu har vi utökat partnerskapet till att innefatta Silver Collaboration and ContentSilver Cloud Platform och Gold Application development.

Källa: Stretch. Läs mer >>