Ny affär: Wästbygg Gruppen väljer INSIKT

Wästbygg har under en upphandlingsprocess utvärderat flera leverantörer av beslutsstödsystem, valet föll på INSIKT. Wästbygg kommer i första etappen att göra integrationer mot verksamhetssystemet 3L samt för deras kalkylprogram Bidcon. INSIKT kommer att stödja hela processen från planering till analyser och uppföljning.

Källa: TRIMMA. Läs mer >>