Ekonomisk nyhet: Vitecs vinst per aktie upp 33%

Sammanfattning av perioden januari-mars 2017
· Nettoomsättning 192 Mkr (157)
· Resultat efter finansnetto 24,4 Mkr (18,0)
· Rörelsemarginal 13,7% (12,4)
· Vinst per aktie före utspädning 0,64 kr (0,48)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 98,8 Mkr (84,0)
· Vitec flyttas till Mid Cap på Nasdaq Stockholm

Källa: Vitec. Läs mer >>