VD-intervju med Idnet

7 april 2017

Magnus Alm, VD Idnet

Idnet fokuserar på systemstöd för logistik sedan 2008 och är skandinavisk partner till WMS leverantören Manhattan. Vi har träffat Magnus Alm, VD för idnet för att få information om nuläget och framtiden.

 

Vilka är de viktigaste trenderna inom logistik och Warehouse Management Systems?
Svar: Kunden söker SKALBARA system, enkla att parametersätta, så att man kan anpassa sig till en föränderlig omvärld och hantera stark tillväxt, inte minst internationellt. En annan trend är att utveckla Standardsystem och kunna använda sig av best practice. Man vill inte vara ensam användare av mer eller mindre kundunika lösningar. En tredje trend menar Magnus är Order Management – Ehandeln växer och driver nya frågor som kombination av kund-orderplock, från butik och eller DC i kombination, vilket är en utmaning för de flesta. Rena e-handelsföretag har på sätt och vis en enklare hantering men befintliga butikskedjor som påför e-handel har stora utmaningar.

Den pågående digitaliseringsvågen och Internet Of Things – hur kan systemleverantörerna och deras produkter stödja verksamheter att utvecklas inom dessa områden?
Svar: Man kan tex göra som vi på Idnet gör: bygga ett starkt plattforms-koncept för integration av moderna plock-stödstekniker såsom voice, vision, PTL mm in mot överordnade system. I samarbete med våra HW-leverantörer som mer och mer vrider sig mot systemlösningar och vill positionera sig inom området IOT, ser vi hur vi mha Idnet Platform kan integrera device-genererade demands mot överordnade system. Idnets viktigaste partner Manhattan samarbetar med både Honeywell och Zebra i frågan IoT där Idnet blir en förlängd arm i norden.

Det framhävs ofta att ökad visibilitet och ökat samarbete mellan olika aktörer i försörjningskedjan är ett bra sätt att få snabbare och säkrare leveranser och även lägre totalkostnader. Vilka branscher tycker du har kommit längst i dessa avseenden? Hur kan ert företag och produkter stödja ökad visibilitet och samarbete?
Svar: Vi är i huvudsak inriktade mot Retail-sektorn och arbetar med de stora matvarukedjorna, fashion-kedjorna och några ytterligare. Vår uppfattning är att vissa enskilda kunder kommit ganska långt men generellt återstår väldigt mycket att göra. Vi uppfattar att rena e-handlare oftast är bäst på frågan då de ofta är helt beroende av en transparens, t.ex för lagersaldon och leveranstider i hela kedjan. Vår partner Manhattan har sedan vi började arbeta med dem 2013, mycket starkt använt ordet visibilitet som ett av deras starkaste försäljningsargument. De poängterar att de sträcker sig långt utanför de rena WMS-frågorna (de kallar sig ofta ”the supply chain people”).  Genom mycket väl standardiserade integrationsmetoder och best practice kan man visa väldigt många kunder som kunnat förbättra sitt samarbete avsevärt med både leverantörer och t.ex transportörer till förmån för sig själva och sina kunder. En ökad tydlighet i behovsplanering och nödvändiga justeringar baserade på bättre koll på den aktuella situationen har varit möjlig.” Inte minst hantering av peakar såsom Jul mm.

Kommer antalet 3PL aktörer att öka eller minska de närmaste 5 åren? Varför?
Svar: Antalet kommer troligen att öka. Många Retailers lever med ett starkt behov av flexibilitet som de kan uppnå med en eller flera 3PL. Vidare är det ofta enklare för en 3PL att åstadkomma skalbarhet.

Har du läst rapporten ”WMS in Scandinavia 2016”? Vilka är dina bestående intryck?
Svar: En mycket bra översikt. I skandinavien finns en mogen marknad med många starka systemleverantörer men vi ligger efter tex UK och USA när det gäller funktionalitet för Omni-kanal.

Övrigt som du vill framhålla kring utvecklingen inom systemstöd för logistik och WMS?
Svar: Jag vill gärna återvända till frågan om trender, ovan, och framhåller: Skalbara, integrerbara standardsystem som ger kunden möjlighet att sköta sin logistik följande ständigt och allt snabbare föränderliga slutkundskrav. Det är enormt viktigt att kunna dra nytta av erfarenhet från många olika användare från olika branscher och delar av världen. Vill man expandera sin verksamhet, inte minst geografiskt, måste man veta att man har systemstöd för det över tid.

Kategorier: VD-intervjuer

Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för VD-intervju med Idnet