VD-intervju med Viskan Distanshandel

13 mars 2017

 

Sten Selin, VD och grundare Viskan Distanhandel System

Viskan Distanshandel är en nischad leverantör av avancerade affärssystem riktade mot företag inom e-handel och abonnemangstjänster. Företaget syns inte så mycket i media men kan uppvisa en fin tillväxt och imponerande referenslista med marknadsledande företag inom e-handel. Vi har träffat Sten Selin, VD och grundare av Viskan Distanshandel att få information om nuläget och framtiden.

Vad är historien bakom Viskan?
Svar: Viskan har sitt ursprung i klädkedjans JCs utvecklingsavdelning på 1990-talet. När JCs egenutvecklade affärssystem togs i drift så fortsatte utvecklingsavdelningen i eget bolag 1997, Viskan. Två av grundarna från den tiden är fortsatt huvudägare (varav jag är den ena och Claes Wetteus den andre). I samband med den uppblossande dot-com-eran så identifierades ett behov av system för effektiv kund och orderhantering vid sidan om rena e-handelsplattformar vilket var starten till att Viskan påbörjade utvecklingen av vårt Order Management System år 1998.

Efter dot-com kraschen så fokuserade Viskan under ett antal år på kunder som driver abonnemangsklubbar, fortfarande i samma systemlösning som för e-handlarna/postorderföretagen. Framförallt de företag som säljer Omega 3 på abonnemang har sitt huvudsäte i Norge varför Norge sedan 2001 har betraktas som företagets andra hemmamarknad och utgör idag ca 1/3 av omsättningen. Sedan 2013 har vi även ett dotterbolag i Finland.

2008 gjordes en nysatsning på e-handel och baserat på företagets ursprung från JC och kunskap om hur detaljhandelskedjor fungerar så var den primära målgruppen detaljhandelskedjor som inte ännu hade en e-handel.  

Hur ser er specifika målgrupp av kunder ut och vilka behov har de?
Svar: Viskan har två huvudmålgrupper, företag som bedriver e-handel och företag som bedriver abonnemangshandel. Inom abonnemangshandeln dominerer hälsokost och inom e-handel så dominerar detaljhandelskedjor och modeföretag med egna varumärken.

Gemensamt för båda är att de har behov att kunna hantera stora ordervolymer rationellt. T ex utleveransbatchar där ett stort antal utleveranser (>100.000 / batch) skapas baserat på order, lagersaldo, betalalternativ och eventuellt kundens abonnemangsmall samt därefter ett rationellt plock och pack av dessa utleveranser.

Viskans kunder har ett stort behov av en fungerande kundtjänst och att snabbt kunna besvara ärenden på både telefon och e-post och att då ha all information samlad om konsumenten är en förutsättning.

Vad gäller våra detaljhandelskunder så är behovet också att knyta ihop den fysiska butiken med e-handeln, så kallade omnikanal-handel. Viskans order management system hanterar både utlämning i butik av order plockade på centrallager (In Store Pickup) och order som plockas i butik och skickas till konsument (Pick in Store) samt både cross docking och drop shipping av produkter från externa leverantörer.

Vad anser du skiljer er från andra leverantörer av affärssystem?
Svar: Vi har sedan några år tillbaka valt att att använda termen Order Management System om vårt system istället för affärssystem även om det mångt och mycket är samma sak.

Hur vi skiljer oss från tradionella affärssystem är att vår utgångspunkt är produkt och kund snarare än ekonomisk redovisning. Systemet är också framtaget för att effektivt hantera stora volymer av kunder och order snarare än att kunna hantera varje order/kund individuellt. Det vill säga vi är specialiserade på B2C där det är ett stort antal order med få orderrader snarare än B2B där det är få order med många orderrader. 

Kan du peka ut några primära trender inom ”Retail” som driver förändringar framåt?
Svar: Den allt överskuggande trenden i Norden är omnikanal. D v s att konsumenten sömlöst rör sig mellan de olika kanalerna, mobil, pc, fysisk butik. Ett köp i fysisk butik påbörjas idag också allt som oftast genom en sökning digitalt via butikens e-handel, vanliga hemsida, Facebooksida eller liknande. En trend som Viskan välkomnar eftersom vi är övertygade att ju mer komplex den så kallade kundresan mellan väckt intresse till faktiskt köp och efterföljande leverans blir, desto större behov av OMS-lösningar såsom Viskans kommer det att bli.

En internationell trend som inte riktigt slagit igenom i Norden ännu är e-handel via marknadsplatser, såsom de stora drakarna Amazon och Alibaba. 40% av e-handeln i USA går igenom Amazon och det beteende förväntas komma även hit, frågan är bara när. Även här ser vi inte det som en möjlighet eftersom behovet av OMS för att hantera dessa order kommer bestå.

Den tekniska utvecklingen går väldigt fort, vad gör ni för att hänga med i tempot?
Svar: Anledningen att vi kommit dit vi är idag utan att ta in externt kapital är att det finns en innovationskultur i företaget. Vi har medvetet satsat på RnD på bekostnad av lägre lönsamhet.

Vi har en process i vårt utvecklingsarbete som bygger på att våra kunder uppgraderas till nya versioner flera gånger om året utan att riskera fastna i en gammal version. Därmed blir också vårt interna utvecklingsarbete effektivare och mer framåtlutat mot nya lösningar.

Vi har också medvetet valt att nischa oss till några få branscher för att kunna bibehålla spjutspets både tekniskt och verksamhetsmässigt inom dessa nischer.

Till sist, vad är era ambitioner med verksamheten 3-5 år framåt?
Svar: Vi vill bli det självklara valet för retail och B2C-företag som har behov av ett OMS i Norden och etablerade som ett av de ledande systemen för abonnemangshandel i Europa utanför Norden. I Norden är vi redan dominerande vad gäller abonnemangshandel. OMS som begrepp är inte speciellt etablerat i Norden idag och vi har just nu som mission att etablera begreppet och Viskan som leverantör av detsamma.

Den definition av OMS vi använder är:

(Källa: http://searchfinancialapplications.techtarget.com/definition/order-management)

“Order management is the administration of business processes related to orders for goods or services. An order management system (OMS) automates and streamlines order processing for businesses. An OMS provides constantly updated inventory information, a database of vendors, a database of customers, a record of customer returns and refunds, information on billing and payments, order processing records, and general ledger information.

Benefits of a well-implemented OMS include improved sales visibility, improved customer relations, and efficient order processing with a minimum of delays and back-orders. Order management is important primarily in the retail industry, but also in the telecommunications, health care, pharmaceutical, financial, and securities sectors.”