Ny affär: Eiendomsutvikler Bonum valgte Xledger til videre vekst

Bonum er et eiendomsfirma som bygger attraktive boliger med høyt fokus på bygningsmessige- og estetiske kvaliteter. Selskapet ble etablert for 5 år siden og forventer å omsette for milliardbeløp neste år. De ser for seg en sterk vekst i årene fremover.

Källa: Xleger. Läs mer >>