Ny affär: Boka tjänster i Sverige väljer TimeWave

Efter noggrant övervägande väljer Boka tjänster i Sverige AB TimeWave för att hantera all sin administration online. TimeWave ger kontroll och överblick, vilket underlättar då man använder sig av underleverantörer i verksamheten. Genom att på sikt använda TimeWave API, går det att involvera slutkunden i högre grad via den egna hemsidan. De kan t ex se sina fakturor, lägga upp en arbetsorder, osv.

Källa: TimeWave. Läs mer >>